Els gossos GPP (Gossos Potencialment Perillosos) són aquells que degut a la seva constitució, impetuositat i potència que tenen a la mandíbula, es consideren potencialment perillosos.
Aquesta és una regla molt generalitzada. Hi ha molts i molts gossos que viuen sota aquesta etiqueta i no els hi pertany. Són gossos que com tota la resta, busquen una família que els estimi molt. En cas que us interessi adoptar un d’aquests gossos, heu de saber els requisits necessaris:
1r. Necessiteu una llicència:
Per tenir un gos d’aquests es necessita una llicència especial per gossos potencialment perillosos. S’ha de renovar cada 5 anys. Aquesta llicència es pot trobar a la pàgina web del teu ajuntament o hauràs d’anar a buscar-la allà.
Per aconseguir-la has de presentar aquests documents:
● L’animal ha de tenir un xip.
● Certificació que ets capaç físicament i psicològicament de cuidar aquest
animal (s’ha de presentar un certificat mèdic)
● Còpia de l’assegurança de responsabilitat civil i el rebut.
● DNI, passaport o carnet de conduir
● Declaració jurada que la persona interessada no ha estat sancionada per
cap tipus d’infracció.
● Acreditació que no tens antecedents penals.
(Possiblement en algun ajuntament demanen algun altre certificat. Els més importants són aquests).
Depenent d’on viviu, aquesta llicència pot ser gratuïta o es pot haver de pagar una taxa.


2n. Necessiteu una assegurança.
Per tenir d’un gos d’aquestes races també es necessita una assegurança de responsabilitat civil per danys a que cobreixi un mínim de 120.000 euros. Aquest import pot variar en funció del municipi on visqueu.